O anđelima

Što su anđeli?
• Riječ anđeo vuče korijene iz grčke riječi «aggelos», koja direktno prevodi hebrejsku riječ «maleak» što znači poslanik, vjesnik ili glasnik. Javljaju se u Bibliji kao bića koja prenose Božje poruke, objavljuju njegovu volju, javljaju se u snu ili slave boga na nebesima. Oni su posrednici izmeñu Boga i čovjeka.

Kada su postali anđeli?

Ono što sigurno možemo ustvrditi je da su anđeli stvoreni i da imaju svoj početak. Teže je ustanoviti kada su stvoreni, ali u knjizi Joba 38, 4 - 7 dade se naslutiti da su već postojali kada je Bog stvorio svijet tj. prije postanka čovjeka.

Anđeoska Hijerarhija:

Ona je podijeljena na devet korova podijeljenih na tri reda.
PRVI RED – sudjeluje u Božjoj transcedenciji i iniciraju drugi red, zaduženi su za svijet duha i
razumijevanje otajstva.
Serafini - (Seraphim-goruća ljubav) oni se klanjaju, ljube, promatraju i slave Božju ljubav i
Presveto Trojstvo u čije su otajstvo uronjeni.
Kerubini - (Cherubim) oboružani gorućim mačevima, u svakom trenutku spremni braniti Božje
ime i slavu.
Prijestolja - ( throni) neprestano prinose Presvetom Trojstvu svoje molitve i djela.
DRUGI RED – primaju Božje svijetlo, pokreću i ureñuju svijet, zaduženi su za svijet duše i
unutrašnjeg svijeta.
Gospodstva – (Dominationes) pomažu osobama odgovornim za duhovno vodstvo i širenje
vjere.
Sile - (Virtutes) pomažu grešnicima koji se kaju i vjernicima da izdrže na putu vjere.
Vlasti – (Potestates) imaju vlast nad sotonom i unutarnji su vodiči svećenika u njihovim
službama.
TREĆI RED – zaduženi su za vanjski materijalni svijet, objavljuju, čuvaju i tumače Božju volju.
Poglavarstva – (Principatus) zaštitnici ljudskih i vjerskih zajednica, klanjatelji pred Presvetim

Najpoznatiji anđeli ArhanđeliArhanđeo Mihael

Njegovo ime znači: «Tko je kao Bog?» i najpoznatiji je od svih
Arhanđela. U Bibliji se spominje kao Anđeo koji se pojavio pred Mojsijem
u vidu plamtećeg grma, onaj koji je izbavio Danijela iz lavlje špilje i Mariji
najavio njezinu skoru smrt. Branitelj je svjetla i dobrote, borac protiv zla,
pa ga najčešće prikazuju s mačem ili kopljem u ruci. Simbolično ga
prikazuju sa čeličnim oklopom u obliku Lava ili Zmaja. Lav predstavlja
svemoćnu snagu, hrabrost i životnu energiju koju nam Mihael daje. Zmaj
je simbol naših strahova koje nam Anđeo pomaže prevladati.
• Mihael je zaštitnik radosti i ravnoteže svih ljudi, ali vodi i ljude negativnih
misli prema Božanskom svjetlu. Ovaj Arhanđeo može pročistiti
negativnu energiju svakog prostora (kako misli i srca, tako i našeg doma
i radnog mjesta). Brine se za našu energiju i entuzijazam donoseći nam
nadu.
Arhanđeo Gabrijel
Arhanđeo je navještenja i glasnik Božje volje. Ime mu znači: «Bog je
moja snaga». Prema Bibliji, upravo je Gabrijel navijestio Mariji rođenje
Isusovo, te razdvojio Crveno more kada su Hebreji bježali pred
faraonovim vojnicima. Islamskim je vjernicima znan kao Anđeo koji je
Muhamedu objavio Kuran (Džibriel). Vjeruje se da je Gabrijel nadahnuo
Ivanu Orleansku da pomogne francuskom prijestolonasljedniku. Često
ga prikazuju sa srebrnim orlom na grudima koji simbolizira mitsku pticu
Feniks, koja se ponovno rađa iz pepela.
• Gabrijela se povezuje sa emocijama i srcem. Kao glasnik dobrih vijesti
donosi svjetlo u istrošene dijelove našega života, ukazuje nam na
kreativne mogućnosti i nova iskustva, priliku da krenemo ispočetka.
Gabrijel predstavlja vodu, emocije i Zapad. Ako imamo problem
emotivne prirode ili nam je neki dio života zablokiran, molimo se
Arhanđelu Gabrijelu. Okrenemo se prema Zapadu i zamolimo ga da
ispuni svjetlom naš život i pomogne nam sjetiti se svoje božanske svrhe.
Arhanđeo Rafael
Vjerojatno je najomiljeniji od svih Arhanđela i najčešće prikazivan u
umjetnosti. Slikali su ga veliki majstori kao Botticelli, Tizian i Rembrandt.
Njegovo ime znači: «Bog iscjeljuje». Zadužen je za iscjeljivanje Zemlje i
svih njezinih stanovnika. Biblija kaže da je Anđeo Rafael iscijelio Tobijino
sljepilo, kao i da je nakon potopa dao Noi «medicinsku knjigu» s
uputama za liječenje. Na slikama ga prikazuju sa znakom Vodenjaka na
grudima i često s mačem u ruci, no to je mač ili koplje obrane, a ne napada.
• Rafael je zadužen za čišćenje negativnih misli i brisanje krivih vjerovanja
koji u našemu tijelu izazivaju bolest. Ovaj Arhanđeo nam daje zdravlje,
vjeru i mentalnu snagu
Arđanđeo Urijel
Arhanđeo pomoći i mira, ime mu znači: «Božje svjetlo» jer stoluje na
Nebu u blizini samoga Boga. Vjeruje se da je Uriel upozorio Nou na
potop, da je iz Raja na Zemlju donio božansku umjetnost alkemije i
ljudima predao Kabalu, mističnu hebrejsku tradiciju.
• Anđeo Uriel daje nam snagu da se suočimo s odgovornostima života,
donosi nam sigurnost koja već postoji u dubini našeg bića. Njegov je
najveći blagoslov što nam pomaže transformirati bolna iskustva i
razočaranja u pozitivna kroz razumijevanje Božje misli koja je iza svih
dogañaja. Svojim svjetlom i mirom pomaže nam u otpuštanju ne oprosta
i otpora.
• Kada nam ponestane stabilnosti u životu i preplave nas bolna sjećanja,
molimo se Arhanđelu Urielu.

OPISI ANĐELA

U prvom redu su Serafini (Seraphim), imaju šestora krila plamteče crvene boje sa mnogo očiju na njima. Jednim parom lete, jednim pokrivaju noge, a trećim zakriljuju lice jer stoje najbliže pred Svevišnjim. Serafini se često javljaju u prikazu stigmatizacije sv. Franje, kada iz njihovih krila izvire Krist na križu i daje stigme svecu. Kerubini (Cherubim) imaju četvora krila, nebesko su modre boje, te stoje uz prijestolje. Prijestolja (Throni) rijetko se prikazuju, nemaju antropomorfni oblik, več kao plameni kotaći s krilima na kojima počiva prijestolje Božje. U drugom redu su Gospodstva (Dominationes). Nose oklop te krunu, a u rukama žezlo i vladarsku jabuku. Moči (Virtutes) obično imaju knjigu u ruci, Vlasti (Potestates) također imaju žezlo i krunu. U trečem redu su Poglavarstva (Principatus) odjeveni u dalmatike, ili drugo liturgijsko ruho, a u ruci drže ljiljan. 

Arhanđela (Archangeli) ima sedam. Svaki ima ime i svoju individualizaciju. Mihael, "Tko je kao Bog", nebeski je vojskovođa, pobjednik nad Sotonom, najčešće prikazivani anđeo u umjetnosti, često puta zasebno personificira posljednji sud. Odjeven u ratničku odječu: mač, štit, kacigu, a ujedno mu je i vaga simbol na posljednjem sudu, jer je on onaj koji važe duše. Gabrijel, "Božji glasnik", uz Mihaela najpopularniji. On donosi i prenosi obavijesti od Boga, u ruci mu je glasnički štap ili ljiljan, a ponekad i upaljena svjetiljka, ili zrcalo od zelenog jaspisa (dragi kamen) na kojem su ispisane Božje riječi. Najpoznatiji je po prikazima navještenja Bogorodici. Rafael, "Bog liječi", pratitelj malog Tobije, i izlječitelj sljepoče njegovog oca. Nosi posudicu s lijekom ili vodi Tobiju za ruku. Urijel, "Svijetlo Božje", ima plameni mač u ruci, i anđeo je koji čuva ulaz u raj. On je istjerao plačućeg Adama i Evu iz raja. Barahijel, "Božji blagoslov", on se javio Mojsiju iz goručeg grma. Oznaka su mu bijele ruže. Jehudijel, anđeo zatornik i kažnjavatelj, ima zlatnu krunu i trostruki bić. Sealtijel, anđeo koji je spriječio žrtvovanje Izakovo, ima ruke sklopljene na molitvu. Na kraju hijerarhije stoje "obični" anđeli (Angeli) kao zaštitnici ljudi, i Božji poslužitelji.

Na koji način anđeli ostvaruju svoje poslanje u našemu svagdanjem životu?

Anđelima je svojim zapovjedio da te čuvaju na svim putovima tvojim.
Na rukama će te nositi da se ne spotakneš o kamen. Nogom ćeš gaziti
lava i ljuticu, zgazit ćeš lavića i zmiju.» (PS 91, 11-13). Sv. Toma
Akvinski navodi kako oni poznaju neusporedivo bolje od čovjeka
materijalni svijet i njegove zakone te imaju na nj tajanstveni utjecaj. Taj
utjecaj je tako velik da prelazi granice znanosti i tehnike te nam neka
anñeoska djela izgledaju čudesna, a u stvari su prirodna. Anñelu je
čuvaru povjereno da mu pomaže u svim njegovim zgodama i
nezgodama. On može pomoći čovjeku u fizičkom smislu, noseći ga,
uklanjajući s njegova puta neki opasni predmet ili životinju, upozoravajući
ga na opasnost ili pogibelj i sl., mada može djelovati i u psihičkom
pogledu: da mu prosvijetli pamet, pa mu pomogne na ispitu i sl. Pomoću
slika i pokreta anñeli utječu na našu maštu, pamćenje i osjećajnost kako
bi nas prosvijetlili. Djelovanje anđela ne ulazi direktno u razum i volju, jer
to je moguće samo Bogu, nego ulaze preko slika i koje nam se npr.
stvaraju kako riješiti neki problem. Djelovanjem anđela porastu ljudske
sposobnosti, proširuju se moći razuma i ljubavi, te ojača inteligencija. I
kao što Sv. Toma primjećuje: «…sama anđeoska blizina i prisutnost
dovoljne se da nas učine boljima.» On nas uči kako nebeski, obraćajući
joj se, jačaju ljudsku dušu prenoseći na nju nešto od vlastitog
savršenstva.


ANĐEOSKA KRUNICA (MOLITVA ANĐELIMA)

Ljubeći medaljicu...

Bože u pomoć mi priteci.
Gospodine pohiti da mi pomogneš.
Slava Ocu Sinu i Svetome Duhu kako bijaše na početku tako i
sada i u sve vjeke vjekova AMEN
Sveti Mihaele Arhanđele, brani nas u boju da budemo spašeni
na posljednjem sudu...
- slijedi čitanje prvom koru anñela i na lik Majke Marije u
središtu krunice moli se jedan Oče naš kao početak krunice, te
tri Zdravo Marije na sljedeća tri pripadajuća zrnca.
Pozdrav prvom koru anđela
Po zagovoru sv. Mihaela arhanñela i nebeskog kora Serafina
udostoj se, Gospodine, upaliti u nama oganj savršene ljubavu
svoje. Amen
1 Oče naš, 3 Zdravo Marije... prvom koru anñela
Pozdrav drugom koru anñela
Po zagovoru sv. Mihaela Arhanđela i nebeskog kora Kerubina
udostoj se gospodine udijeliti nam milost, da napustimo put
grijeha, te krenemo putem kršćanske savršenosti.
Amen
1 Oče naš, 3 Zdravo Marije... drugom anđeoskom koru
Pozdrav trećem koru anđela
Po zagovoru sv. Mihaela arhanñela i svetog kora Prijestolja, ulij
Gospodine u naša srca i duh prave i iskrene poniznosti. Amen
1 Oče naš, 3 Zdravo Marije...trećem anđeoskom koru
Pozdrav četvrtom koru anđela
Po zagovoru sv. Mihaela Arhanđela i nebeskog kora
Gospodstava udijeli nam Gospodine milost, da nadvladamo
naša osjetila i ispravimo naše iskvarene strasti.
Amen
1 Oče naš, 3 Zdravo Marije...četvrtom anñeoskom koru
Pozdrav petom koru anđela
Po zagovoru sv. Mihaela Arhanđela i nebeskog kora Vlasti,
udostoj se Gospodine zaštititi naše duše od zasjeda i napasti
ñavla.
Amen
1 Oče naš, 3 Zdravo Marije...petom anñeoskom koru
Pozdrav šestom koru anđela
Po zagovoru sv. Mihaela arhanñela i kora čudesnih nebeskih
Moći, ne daj Gospodine da podlegnemo napastima, nego nas
oslobodi od zla.
Amen
1 Oče naš, 3 Zdravo Marije...šestom anđeoskom koru
Pozdrav sedmom koru anđela
Po zagovoru sv. Mihaela arhanñela i nebeskog kora
Poglavarstava ispuni, Gospodine naše duše pravom i iskrenom
poslušnošću.
Amen
1 Oče naš, 3 Zdravo Marije... sedmom anñeoskom koru
Pozdrav osmom koru anñela
Po zagovoru sv. Mihaela Arhanñela i nebeskog kora Arhanñela,
udijeli nam Gospodine, dar ustrajanosti u vjeri i u dobrim
djelima.
Amen
1 Oče naš, 3 Zdravo Marije...osmom anđeoskom koru
Pozdrav devetom koru anđela
Po zagovoru sv. Mihaela Arhanđela i nebeskog kora svih
Anñela udostoj se Gospodine, udijeliti nam milost, da nas oni u
sadašnjem životu čuvaju, a zatim da nas uvedu u vječnu slavu
.Amen
1 Oče naš, 3 Zdravo Marije... devetom anđeoskom koru, te na
kraju 4 × Oče naš na svaku od četiri zrnca krunice,
( prvo na čast sv. Mihaelu), (drugo na čast sv. Gabrijelu), (treći
na čast sv. Rafaelu) i (četvrti za Anñela Čuvara).
Sveti Mihaele Arhanđele , svojim nas svjetlom prosvijetli!
Sveti Gabrijele Arhanñele, svojim nas krilima štiti!
Sveti Rafaele Arhanñele, svojim nas mačem brani!
AMEN
Ovu pobožnu molitvu objavio je službenici Božjoj Atoniji De
Astonac sam Mihael Arhanñeo. Knez anđela, ukazavši se
službenici Božjoj rekao joj je da želi biti čašćen s devet zaziva u
čast devet korova anđeoskih.
Svaki zaziv mora sadržavati spomen na jedan anđeoski kor i
recitirane od 1 Oče naša i 3 Zdravo Marije. Krunica anđelima
mora završiti s molitvom od četiri Oče naša: prvi u njegovu čast,
ostala tri u čast sv. Gabrijela, sv. Rafaela i svetog anđela čuvara.
Sveti Mihael je još obećao da će za onog tko izmoli ovu krunicu
prije sv. mise izmoliti od Boga da ga k svetom stolu prati jedan
anñeo iz nekog od devet korova.
Onome tko bude molio svaki dan tu krunicu obećao je posebnu i
neprestanu pomoć najprije svoju, a onda i drugih anđela, za
vrijeme života, i u čistilištu, poslje smrti .

O Anđelima bi se dalo jako puno pisati ali ovo je samo jedan sažetak o anđelima .


ONI SU TU UVJEK S NAMA